ภาพบรรยากาศ เปิดเรียน 1 กพ 2564

ภาพบรรยากาศ เปิดเรียน 1 กพ 2564

โดยมีนางนันทัชพร โตเจริญ (รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป)และนางสาวศุภลักษณ์ ประทุมมี(รองผู้อำนวยการบริหารงงประมาณ)

พร้อมด้วยคณะครูเวรประจำวันจันทร์ตรวจเพื่อป้องกัน ตามมาตารการการป้องกัน COVID-19 บริเวรหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน ทั้ง2ฝั่ง