คณะครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนบ้านบึงพระราม

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนบ้านบึงพระราม ณ ห้องประชุมศรีเพ็ชร

Related Posts