พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันcovid-19

วันที่ 16 กค 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันcovid-19
ภายใน-นอก ห้องเรียน ตามอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ทุกหลัง

Related Posts