นำอุปกรณ์ล้างมือพร้อมแอลกอฮอล์มอบให้กับรถโดยสารรับส่งนักเรียน

นายสุเทพ ไผ่ล้อม (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา (รองผู้อำนวยการโรงเรียน)
พร้อมทีมฝ่ายบริหารโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
ร่วมกันนำอุปกรณ์ล้างมือพร้อมแอลกอฮอล์มอบให้กับรถโดยสารรับส่งนักเรียน
เพื่อใช้ล้างมือก่อนขึ้นและหลังลงรถ ขณะเดินทาง มา-กลับจากโรงเรียน