สาธารณสุขอำเภอนำเจลแอลอกฮอล์และหน้ากากอนามัย กล่องเพื่อนำมาใช้ในห้องพยาบาล

สาธารณสุขอำเภอนำเจลแอลอกฮอล์มามอบให้ 6 ขวดและหน้ากากอนามัย แบบ50 ชิ้น 2 กล่องเพื่อนำมาใช้ในห้องพยาบาล และประชาสัมพันธ์ว่า หากต้องการเพิ่มเติมให้ติดต่อขอรับได้ที่สาธารณสุขอำเภอ