นายสุเทพ ไผ่ล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ พร้อมด้วยคุณครูและเจ้าหน้าที่ อสม คัดกรองนักเรียน ณ จุดคัดกรองประตูทางเข้าโรงเรียน