Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์โรงเรียน / พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

ดร.ไสว สารีบท (นายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ประธานในพิธี
โดยนายสุเทพ ไผ่ล้อม (นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์) เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ สนามโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์