สวดมนต์เนื่องในวันพระ

คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เนื่องในวันพระ วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีกุน