รับประทานยาเฟอร์รัสฟูมาเรต(ธาตุเหล็ก)ในทุกวันพุธ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 รับประทานยาเฟอร์รัสฟูมาเรต(ธาตุเหล็ก)ในทุกวันพุธเพื่อป้องกันและรักษาภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก