การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ท่านผู้อำนวยการนายสุเทพ ไผ่ล้อม และคณะกรรมการ
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 8
นางสาวถานมาศ โปร่งจิตต์ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี