กิจกรรมออกกำลังกาย

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการออกกำลังกาย ทุกวันพฤหัสบดี หน้าเสาธง ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

 

Related Posts