กิจกรรมออกกำลังกาย

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการออกกำลังกาย ทุกวันพฤหัสบดี หน้าเสาธง ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์