เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.วังสมบูรณ์ ให้ความรู้เรื่อง “อุบัติเหตุ” กับนักเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น
เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.วังสมบูรณ์
ให้ความรู้เรื่อง “อุบัติเหตุ” กับนักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาบวังสมบูรณ์