กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ

  • ภาพบรรยากาศกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ  ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562