ภาพบรรกยากาศ การเข้าแถวเปิดเทอมวันแรก

ภาพบรรกยากาศ การเข้าแถวเปิดเทอมวันแรก 16 พฤษภาคม 2562  ปีการศึกษา 2562