การเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

14-15 พ.ค. 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เข้าร่วมการเรียนปรับพื้นฐาน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
ปีการศึกษา 2562