ยินดีต้อนรับคณะครูคณะครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการนายสุเทพ  ไผ่ล้อม และรองผู้อำนวยการนางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลสังสมบูรณ์ ร่วมต้อนรับคณะครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ร่วมแสดงความยินดี ครูวราลักษณ์ สิทธิพล ในการบรรจุข้าราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

 

 

 

 

#ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ รายงาน