ผู้บริหารและคณะครูอำเภอวังสมบูรณ์ร่วมถวายพรพพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธึบรมมราชาภิเษกฯ ณ ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์

ผู้บริหารและคณะครูอำเภอวังสมบูรณ์ร่วมถวายพรพพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธึบรมมราชาภิเษกฯ ณ ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์