การเข้าค่ายพีักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561

นายสุเทพ ไผ่ล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดพิธีการเข้าค่ายพีักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์