กิจกรรมเเนะเเนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมเเนะเเนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์์