ครูระดับชั้นประถมศึกษาประชุมวิชาการ

เวลา 15.30 น. ครูระดับชั้นประถมศึกษาประชุมวิชาการ โดยมี นางกาญจนา พงษ์รักษ์ หัวหน้าวิชาการฝ่ายประถมศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

 

 

 

 

Related Posts