กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายสุเทพ ไผ่ล้อม เป็นประธานในพิธี โดยนางสายสมร นำลาภ (หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะครู และนักเรียนร่วมทำกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์