คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เนื่องในวันพระ

คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันพระ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีจอ) ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์