คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิเนื่องในวันพระ

คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ

เนื่องในวันพระ (วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 แรม 15 ค่ำเดือน 12)

ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์์