เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุเทพ ไผ่ล้อม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา

และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดวังสมบูรณ์