พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุเทพ ไผ่ล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เข้าร่วม พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์