สพฐ เกมส์ ครั้งที่ 1

วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561
นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561
ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์