คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ร่วมกันประดิษฐ์กระทง เพื่อมอบให้กับทางวัดวังสมบูรณ์

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
ร่วมกันประดิษฐ์กระทง เพื่อมอบให้กับทางวัดวังสมบูรณ์
เนื่องในวันลอยกระทง (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ)