แนะนำคุณครูใหม่

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

คณะคุณครูใหม่ แนะนำตน หน้าเสาธงโเนมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์