Breaking News
Home / 2018 / พฤศจิกายน

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2018

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ร่วมกันประดิษฐ์กระทง เพื่อมอบให้กับทางวัดวังสมบูรณ์

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ร่วมกัน …

Read More »

คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันพระ

คณะครูและนีกเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื …

Read More »

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เยี่ยมคณะครู นักเรียน และการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน (O-net)

วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายเรือง จันทพันธ์ รอ …

Read More »

รางวัลพระราชทาน พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเท …

Read More »