การประชุมครูและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่1

การประชุมครูและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่1

วันที่ 29 พฤษจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมศรีเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

 

Related Posts