สู่เส้นชัยแห่งศรัทธามุทิตา…ครูวังสมบูรณ์

วันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม กล่าวรายงาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เครือข่ายอำเภอวังสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม