คณะศึกษาดูงานจากสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

คณะศึกษาดูงานการจัดการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) จากสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายสุเทพ ไผ่ล้อม กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครู

 

Related Posts