สวดมนต์ นั่งสมาธิ

คณะครูและนีกเรียน ร่วมกิจกรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ

เนื่องในวันพระ (วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีจอ)

ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์