กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายสุเทพ ไผ่ล้อม เป็นประธานในพิธี

โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะครู

และนักเรียนร่วมทำกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์