การมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี

ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

การมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว