Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์โรงเรียน / โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและสหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิก

โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและสหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิก

โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและสหกรณ์สัญจรพบเพื่อนสมาชิก

กลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ วังทอง และวังใหม่

อำเภอวังสมบูรณ์

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561

ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์