ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

วันที่ 10-12 ส.ค.61 ณ ร.ร.อนุบาลวังสมบูรณ์ ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ

รางเหรียญทอง ชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 ปีชาย
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ รุ่น อายุ15 ปี หญิง
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุ 18 ปี หญิง