ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายสุเทพ ไผ่ล้อม และรองผู้อำนวยการ นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ