สระแก้วชวนปั่นจักรยานเปิดประตูสู่วังสมบูรณ์ ชมธรรมชาติ ชิมผลไม้ ดื่มนมเพื่อสุขภาพ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 คณะครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ต้อนรับนักปั่นและอำนวยความสะดวก โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานจัดงานปั่นจักรยาน เปิดประตูสู่วังสมบูรณ์ ประจําปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์อาเภอวังสมบูรณ์ เมืองน่าอยู่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายกว้างขวาง