ผลการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี และแต่งกลอนสี่สุภาพ

ผลการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี และแต่งกลอนสี่สุภาพ

ภายใต้หัวข้อ “จังหวัดสระแก้ว เมืองผีเสื้อแห่งผืนป่าตะวันออก”

เนื่องในงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

โดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว