ประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ควบคู่วันภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด

ประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ควบคู่วันภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2561