ทีมงานจากเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ได้ทำการฉีดพ่นยากันยุงภายในโรงเรียน

21 มิถุนายน 2561 ทีมงานจากเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

ได้ทำการฉีดพ่นยากันยุง ตามสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

Related Posts