สวดมนต์ “วันพระแรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีจอ “

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

ท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา  คณะครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์

เนื่องในวันพระแรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีจอ  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์