เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

ท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา  คณะครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม

ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

Related Posts