ประชุมครู ประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

ท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา  และคณะครู

 ร่วมประชุมครู ประจำเดือนมิถุนายน

ณ ห้องประชุมศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์