โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก และโรคมือเท้าปาก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

คณะครู และนักเรียนร่วมเดินขบวนรณรงค์โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก และโรคมือเท้าปาก