โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน“ และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน”

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561

ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน“

และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน”

ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์