ภาพบรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

ท่านรองผู้อำนวยการ   นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา และ นางสาวจิรภา อินจันทร์สุข

พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและแนะนำคุณครูใหม่