คณะทำงานฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ครั้งที่ 1

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะทำงานฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561