กลุ่มจิตอาสาร่วมทำความสะอาดโรงเรียนรับเปิดเทอม

ในวันที่14 พฤษภาคม 2561นำโดยท่านผู้อำนวยการเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ นายสุเทพ ไผ่ล้อม

พร้อมด้วยคณะครูขอขอบคุณกลุ่มจิตอาสาทุกท่านร่วมทำความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์รับเปิดเทอม